La revista dels bombers de la Generalitat de Catalunya

revista bombers.cat

brevista bombers.catombers.cat era la revista dels bombers de la Generalitat i tenia com a objectiu fer difusió de les tasques que li són pròpies pel que fa a les emergències, ja siguin incendis, accidents o d’altres, però també volia posar en valor la gran diversitat de feines necessàries per arribar a l’objectiu principal: l’atenció a les persones en situació de risc.

Números publicats: