Informació Cremes Prescrites Bombers 1998-2015

LINK INFO: cremes_prescrites_bombers_catalunya_1998_2015

(CATALÀ) Ja tenim disponible la informació geogràfica i descriptiva de les cremes executades per Bombers de la Generalitat de Catalunya des del 1998 al 2015. La informació disponible s’explica en el document d’especificacions tècniques en PDF i es pot consultar mitjançant un GIS (format shape) i amb el Googleearth (format KMZ). És una mostra de les feines fetes per Bombers per col·laborar amb la gestió del territori, la recerca i la formació del personal operatiu.


(CASTELLANO) Disponible ya la información geográfica y descriptiva de las quemas prescritas ejecutadas por Bombers de la Generalitat de Catalunya desde el 1998 al 2015. La información disponible se explica en el documento de especificaciones técnicas en PDF y se puede trabjar con ella mediante un GIS (formato shape) y con el Google Earth (formato KMZ). Es una muestra de las tareas que realiza Bombers para colaborar con la gestión del territorio, la investigación y la formación del personal operativo.

El “enigma” de los cipreses ignífugos…

(CATALÀ) Una aportació que dóna coneixement i seny a aquest tema que va saltar als mitjans de comunicació al 2012 i que de manera extraordinària se n’ha fet un ressó i dotat de pressupost com poques vegades s’havia vist.

(CASTELLANO) Una aportación de conocimiento y sentido común para una cuestión que saltó a los medios de comunicación en 2012 y que de forma extraordinaria ha tenido un revuelo y una dotación económica en investigación como pocas veces se había visto.

El bloc de Juli G. Pausas. http://jgpausas.blogs.uv.es/2015/08/31/de-incendios-y-cipreses-4/

Intercanvis Bombers Noruega-Catalunya (juny-agost 2015)

En el marc del projecte FRISK (www.friskgo.org) i  amb finançament i organització del Programa Europeu d’Intercanvi d’Experts de la Unió Europea (www.exchangeofexperts.eu/), del 3 al 10 de juny del 2015 s’ha realitzat la primera fase de l’intercanvi entre personal de Bombers de Telemark (Noruega) i del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes dues regions tenen trets comuns en la gestió de les grans emergències mitjançant l’aplicació de l’Incident Command System (ICS) i en integrar voluntaris, gestors i planificadors forestals en els serveis d’extinció. Compartir experiència i intercanviar informació operativa sobre com es replanteja la gestió del risc i de les emergències i la coordinació de la comunitat forestal i l’operativa d’extinció, són els motius principals pels quals el projecte FRISK ha permès impulsar aquest intercanvi.

A finals d’agost es realitzarà la segona fase de l’intercanvi amb la rebuda dels Bombers noruecs a Catalunya.

Esperem properament utilitzar aquesta plataforma d’intercanvis per enviar més personal a altres països per millorar el saber i experiències en altres àmbits del coneixement operatiu, i així poder-lo difondre al conjunt de la pròpia organització.

Us adjuntem el resum del que varem veure i aprendre de la nostra estada a Noruega el passat mes de juny (PDF en català).

Lo Forestalillo 160

Link al PDF Lo Forestalillo 160 (CATALÀ)

(CATALÀ) Aquest número porta 3 informes d’incendis, els 3 són en època d’hivern, el de Tiana a la REMN (26/01/14), el de Cala Montjoi – Roses a la REG (22/10/2014) i l’incendi històric de Cal Coix a Maçanet de la Selva a la REG (10/02/1984).

També hi ha 5 articles-resum de temes de formació, intercanvis i projectes europeus.

(CASTELLANO) En éste número  hay 3 informes de incendios, los 3 son de invierno, el de Tiana en la REMN (26/01/14), el de Cala Montjoi – Roses en la REG (22/10/2014) y el incendio histórico de Cal Coix en Maçanet de la Selva a la REG (10/02/1984).

También hay 5 artículos de temas de formación, intercambios y proyectos europeos.

Wildland Safety Award 2015 a Bombers de Catalunya i jornada ISPC 30/04/15

(CATALÀ) Els Bombers de la Generalitat de Catalunya, guardonats amb el premi Wildland Fire Safety Award per la tasca duta a terme en l’àmbit de la seguretat en els incendis forestals.

El guardó, amb un gran prestigi a nivell internacional, ha estat atorgat per la International Association of Wildland Fire (IAWF), en el marc del 13è Congrés internacional sobre gestió i seguretat en incendis forestals. La IAWF reconeix la feina en l’estudi i l’anàlisi de les experiències viscudes en l’àmbit dels incendis forestals, i especialment en la capacitat d’extreure lliçons de les experiències viscudes.

Membres de la unitat GRAF dels Bombers, Marc Castellnou, Josep Pallàs i Marta Miralles, han recollit el premi a l’acte celebrat aquesta passada nit a Idaho (EUA) com a mostra de l’equip de treball que és Bombers, i per evidenciar la necessitat d’adquirir consciència de formar part d’un col·lectiu professional que assumeix els reptes que té davant, i la necessitat de col·laborar encara més amb la comunitat d’incendis forestals, tant en el conjunt de la península ibèrica com en l’àmbit d’Europa.

Link a la nota de premsa de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Relacionat amb el procés d’aprenentatge i difusió que ha reconegut la IAWF, el dijous 30 d’abril a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) s’organitza una jornada “Gestionar les emergències en escenaris incerts: aprendre de l’experiència”. En aquesta jornada es visionarà la versió ampliada del documental El gran silenci, nascut de la iniciativa i l’impuls conjunt de Televisió de Catalunya, la Fundació Pau CostaBombers (DGPEIS), i que ara, amb el suport de l’ISPC ha pogut arribar al format actual.

A part de la presentació pública d’aquest document El gran silenci versió estesa, en aquesta jornada es faran diverses xerrades sobre les incerteses que condicionen la presa de decisions en les grans emergències, els mecanismes i valors que acompanyen la capacitat de recuperació i resiliència de les organitzacions d’alta fiabilitat i també, les lliçons apreses i els nous reptes de lideratge en la gestió d’incendis forestals.

Link web ISPC: programa i inscripció

(CASTELLANO) Los Bombers de la Generalitat de Catalunya han recibido el premio Wildland Fire Safety Award por la tarea realizada en el ámbito de la seguridad en incendios forestales.

El premio, de un gran prestigio internacional, ha sido otorgado por la International Association of Wildland Fire (IAWF), en el marco del 13 Congreso internacional sobre gestión y seguridad en incendios forestales. La IAWF reconoce la tarea en el estudio y análisis de las experiencias vividas en el ámbito de los incendios forestales, y es especialmente en la capacidad de obtener lecciones aprendidas de las experiencias vividas.

Miembros de la unidad GRAF de Bombers, Marc Castellnou, Josep Pallàs y Marta Miralles, han recogido el premio en el acto celebrado la pasada noche en Idaho (USA) como muestra del equipo de trabajo que es Bombers, y para evidenciar la necesidad de ser conscientes de pertenecer a un colectivo profesional que asume los retos que se le anteponen, y la necesidad de colaborar aún más con la comunidad de incendios forestales, tanto a nivel de Península Ibérica como en el ámbito europeo.

En consonancia con el proceso de aprendizaje y difusión reconocido por la IAWF, el próximo Jueves 30 de Abril en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) se organiza la jornada “Gestionar las emergencias en escenarios inciertos: aprender de la experiencia”. En ésta jornada se presentará la versión ampliada del documental El gran silenci, nacido de la iniciativa e impulso conjunto de Televisió de Catalunya, la Fundación Pau CostaBombers (DGPEIS ) se ha podido producir en el formato extendido con la ayuda del ISPC.

Además de la presentación pública de éste documento El gran silenci versión extendida, en dicha jornada se realizaran ponencias sobre las incertidumbres que condicionan la toma de decisiones en las emergencias, los mecanismos y valores que condicionan la capacidad de recuperación y resiliencia de las organizaciones de alta fiabilidad y, además, las lecciones aprendidas y los nuevos retos de liderazgo en la gestión de incendios forestales.

La revista dels Bombers de la Generalitat de Catalunya: Bombers.cat

bombers.cat és la revista dels Bombers de la Generalitat i té com a objectiu fer difusió de les tasques que li són pròpies pel que fa a les emergències, ja siguin incendis, accidents o d’altres, però també vol posar en valor la gran diversitat de feines necessàries per arribar a l’objectiu principal: l’atenció a les persones en situació de risc.

La publicació és trimestral i està disponible només en format electrònic.

Podeu contactar amb l’equip de redacció de la revista a l’adreça bomberscat@gencat.cat.

Revista en PDF disponible a la web gencat.cat

Video incendi forestal Rim Fire 2013

(CATALÀ) El 17 d’agost de 2013 va començar un incendi al Stanislaus National Forest (California) que va acabar cremant 104.131ha. El van controlar 9 setmanes més tard i no es va donar per extingit fins al cap d’un any! El 3r incendi forestal més gran de California. Va cremar una part del Yosemite National Park, afectant un cententar d’habitatges i generant un cost d’extinció de quasi 100 mil·lions d’Euros.

El Yosemite Conservancy i el National Park Service han editat un video sobre què van sentir i què han après els qui van viure aquell incendi. Un video en anglès i subtitulat en anglès que et transporta als fets i et transmet els aprenentatges i reflexions dels protagonistes en primera persona.

(CASTELLANO) El 17 de Agosto de 2013 se declaró un incendio en el Stanislaus National Forest (Califórnia) que quemó 104.131 ha. Se dió por controlado al cabo de 9 semanas y por extinguido pasado un año! Fue el 3er incendio forestal mas grande de Califórnia. Quemó una parte del Yosemite National Park, afectando un centenar de dependencias y con unos costes de extinción de casi 100 millones de Euros.

El Yosemite Conservancy y el National Park Service han editado un vídeo sobre qué vivieron y qué aprendieron los que estuvieron en el incendio. Un video en Inglés y subtitulado en Inglés que te situa ante los hechos y transmite los aprendizajes y reflexiones de los protagonistas en primera persona.

web video Rim Fire en YouTube

web Wikipedia Rim Fire 2013

web Yosemite Conservancy

Videos jornadas Entorno de Interfaz Rural y Educación Ambiental (Toledo, 26-27/11/14)

(CATALÀ) Les jornades tècniques d’incendis forestals d’Entorns d’Interfase Rural i Educació Ambiental celebrades a Toledo a finals de novembre, es varen centrar a emmarcar la problemàtica actual, tant a nivell acadèmic, com de planificació i operatiu, d’aquestes zones d’interfase rural. Unes zones àmplies de l’interior de la Península Ibèrica amb problemes particulars, a vegades compartits a vegades diferents, de les zones d’interfase dels litorals mediterranis.
(CASTELLANO) Las jornadas técnicas sobre incendios forestales de Entornos de Interfaz Rural y Educación Ambiental, realizadas en Toledo a finales de Noviembre, se centraron en enmarcar la problemática actual, tanto a nivel académico como a nivel de planificació u operativo, de los entornos de interfaz rural. Unas zonas territoriales de gran parte de la Península Ibérica con problemáticas particulares, a veces compartidas a veces diferenciadas, de las zonas de interfaz de los litorales mediterráneos.

Los videos de cada una de las ponencias se pueden ver en el siguiente enlace: enlace de la web de la Pau Costa Foundation.

Conclusiones de la 1a Mesa de Seguimiento de Incendios Forestales (On-line, 16/09/14)

(CATALÀ) A finals d’aquesta campanya 2014 s’ha provat un nou format de reunió entre responsables del seguiment dels incendis forestals a nivell de regions de la Mediterrània occidental, la majoria a nivell de Península Ibérica, amb l’objectiu de compartir experiències, raonaments i plantejaments a nivell d’anàlisi d’escenaris d’incendis forestals.

Ha sigut una novetat no només perquè s’ha fet amb un suport propi del segle XXI mitjançant una videoconferència conjunta a temps real, la qual ha permès als responsables dialogar i compartir coneixement cadascú des de casa seva, si no perquè també ha permès a molta gent del món dels incendis forestals poder esdevenir públic d’aquesta reunió gratuïtament.

Una experiència que esperem que es repeteixi, ja que els escenaris de grans incendis forestals responen a episodis meteorològics coneguts i a disponibilitats de la vegetació per cremar… i “cuándo veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

(CASTELLANO) A finales de ésta campaña del 2014 se ha puesto a prueba un nuevo sistema de reunión entre los responsables del seguimiento de incendios forestales a nivel de distintas regiones del Mediterráneo occidental, sobre todo a nivel de Península Ibérica, con el objetivo de compartir experiencias, razonamientos y planteamientos de análisis de escenarios de incendios forestales.

Ha sido una novedad no sólo porqué se ha hecho con tecnología del siglo XXI a través de una videoconferencia conjunta a tiempo real, la cual ha permitido a los responsables dialogar y compartir los conocimientos desde sus casas, sino porqué también ha permitido a mucha gente del mundo de los incendios forestales poder asistir como público a dicha reunión gratuitamente.

Una experiencia que esperamos que se repita, ya que los escenarios de grandes incendios forestales responden a episodios meteorológicos conocidos y a disponibilidades de la vegetación para quemar… y “cuándo veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Jornades “Hem après alguna cosa 20 anys després dels incendis del 1994?” (Barcelona, 11/11/14)

Jornades de reflexió i debat sobre els incendis del 1994 a Catalunya, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Sala Prat de la Riba del Carrer del Carme 47 de Barcelona.

Hem après alguna cosa vint anys després d’aquells focs del 1994? L’experiència amb aquests incendis (i d’altres) ens ha permès entendre millor el fenomen dels incendis forestals de cara a gestionar-lo, sabent que es intrínsec als ecosistemes (també als mediterranis) i que hem d’aprendre a conviure amb ells. En l’XI Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) discutirem i reflexionarem obertament els punts de vista d’investigadors, tècnics i administracions que tenen competències en la prevenció, extinció, regeneració d’incendis i en la gestió del territori cremat.

La inscripció és gratuïta i cal registrar-se prèviament: link per inscriure’s

Tríptic de la jornada en PDF (català)

Per a més informació: blog.creaf.cat