Wildland Safety Award 2015 a Bombers de Catalunya i jornada ISPC 30/04/15

(CATALÀ) Els Bombers de la Generalitat de Catalunya, guardonats amb el premi Wildland Fire Safety Award per la tasca duta a terme en l’àmbit de la seguretat en els incendis forestals.

El guardó, amb un gran prestigi a nivell internacional, ha estat atorgat per la International Association of Wildland Fire (IAWF), en el marc del 13è Congrés internacional sobre gestió i seguretat en incendis forestals. La IAWF reconeix la feina en l’estudi i l’anàlisi de les experiències viscudes en l’àmbit dels incendis forestals, i especialment en la capacitat d’extreure lliçons de les experiències viscudes.

Membres de la unitat GRAF dels Bombers, Marc Castellnou, Josep Pallàs i Marta Miralles, han recollit el premi a l’acte celebrat aquesta passada nit a Idaho (EUA) com a mostra de l’equip de treball que és Bombers, i per evidenciar la necessitat d’adquirir consciència de formar part d’un col·lectiu professional que assumeix els reptes que té davant, i la necessitat de col·laborar encara més amb la comunitat d’incendis forestals, tant en el conjunt de la península ibèrica com en l’àmbit d’Europa.

Link a la nota de premsa de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Relacionat amb el procés d’aprenentatge i difusió que ha reconegut la IAWF, el dijous 30 d’abril a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) s’organitza una jornada “Gestionar les emergències en escenaris incerts: aprendre de l’experiència”. En aquesta jornada es visionarà la versió ampliada del documental El gran silenci, nascut de la iniciativa i l’impuls conjunt de Televisió de Catalunya, la Fundació Pau CostaBombers (DGPEIS), i que ara, amb el suport de l’ISPC ha pogut arribar al format actual.

A part de la presentació pública d’aquest document El gran silenci versió estesa, en aquesta jornada es faran diverses xerrades sobre les incerteses que condicionen la presa de decisions en les grans emergències, els mecanismes i valors que acompanyen la capacitat de recuperació i resiliència de les organitzacions d’alta fiabilitat i també, les lliçons apreses i els nous reptes de lideratge en la gestió d’incendis forestals.

Link web ISPC: programa i inscripció

(CASTELLANO) Los Bombers de la Generalitat de Catalunya han recibido el premio Wildland Fire Safety Award por la tarea realizada en el ámbito de la seguridad en incendios forestales.

El premio, de un gran prestigio internacional, ha sido otorgado por la International Association of Wildland Fire (IAWF), en el marco del 13 Congreso internacional sobre gestión y seguridad en incendios forestales. La IAWF reconoce la tarea en el estudio y análisis de las experiencias vividas en el ámbito de los incendios forestales, y es especialmente en la capacidad de obtener lecciones aprendidas de las experiencias vividas.

Miembros de la unidad GRAF de Bombers, Marc Castellnou, Josep Pallàs y Marta Miralles, han recogido el premio en el acto celebrado la pasada noche en Idaho (USA) como muestra del equipo de trabajo que es Bombers, y para evidenciar la necesidad de ser conscientes de pertenecer a un colectivo profesional que asume los retos que se le anteponen, y la necesidad de colaborar aún más con la comunidad de incendios forestales, tanto a nivel de Península Ibérica como en el ámbito europeo.

En consonancia con el proceso de aprendizaje y difusión reconocido por la IAWF, el próximo Jueves 30 de Abril en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) se organiza la jornada “Gestionar las emergencias en escenarios inciertos: aprender de la experiencia”. En ésta jornada se presentará la versión ampliada del documental El gran silenci, nacido de la iniciativa e impulso conjunto de Televisió de Catalunya, la Fundación Pau CostaBombers (DGPEIS ) se ha podido producir en el formato extendido con la ayuda del ISPC.

Además de la presentación pública de éste documento El gran silenci versión extendida, en dicha jornada se realizaran ponencias sobre las incertidumbres que condicionan la toma de decisiones en las emergencias, los mecanismos y valores que condicionan la capacidad de recuperación y resiliencia de las organizaciones de alta fiabilidad y, además, las lecciones aprendidas y los nuevos retos de liderazgo en la gestión de incendios forestales.

Una resposta a “Wildland Safety Award 2015 a Bombers de Catalunya i jornada ISPC 30/04/15

  1. Hola,
    Gracias por el extraordinario y continuado trabajo de Lo Forestalillo!
    Una aclaración. El premio se propone (lo que hice) y otorga a titulo personal. Y el que lo recibe es Marc Castellnou, que generosamente compartió con el equipo GRAF y Bombers y dedico a los operativos españoles de lucha contra incendios. Simplemente notar esto ya que por la redaccion parece que el receptor fueron Bombers, y eso es inexacto. Un saludo y gracias de nuevo!

Deixa un comentari