Conclusiones de la 1a Mesa de Seguimiento de Incendios Forestales (On-line, 16/09/14)

(CATALÀ) A finals d’aquesta campanya 2014 s’ha provat un nou format de reunió entre responsables del seguiment dels incendis forestals a nivell de regions de la Mediterrània occidental, la majoria a nivell de Península Ibérica, amb l’objectiu de compartir experiències, raonaments i plantejaments a nivell d’anàlisi d’escenaris d’incendis forestals.

Ha sigut una novetat no només perquè s’ha fet amb un suport propi del segle XXI mitjançant una videoconferència conjunta a temps real, la qual ha permès als responsables dialogar i compartir coneixement cadascú des de casa seva, si no perquè també ha permès a molta gent del món dels incendis forestals poder esdevenir públic d’aquesta reunió gratuïtament.

Una experiència que esperem que es repeteixi, ja que els escenaris de grans incendis forestals responen a episodis meteorològics coneguts i a disponibilitats de la vegetació per cremar… i “cuándo veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

(CASTELLANO) A finales de ésta campaña del 2014 se ha puesto a prueba un nuevo sistema de reunión entre los responsables del seguimiento de incendios forestales a nivel de distintas regiones del Mediterráneo occidental, sobre todo a nivel de Península Ibérica, con el objetivo de compartir experiencias, razonamientos y planteamientos de análisis de escenarios de incendios forestales.

Ha sido una novedad no sólo porqué se ha hecho con tecnología del siglo XXI a través de una videoconferencia conjunta a tiempo real, la cual ha permitido a los responsables dialogar y compartir los conocimientos desde sus casas, sino porqué también ha permitido a mucha gente del mundo de los incendios forestales poder asistir como público a dicha reunión gratuitamente.

Una experiencia que esperamos que se repita, ya que los escenarios de grandes incendios forestales responden a episodios meteorológicos conocidos y a disponibilidades de la vegetación para quemar… y “cuándo veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Deixa un comentari