Wildfire: Rethinking risk management in human-environment systems

(CATALÀ) Xerrada de Marc Castellnou (15/05/2014) en el marc de les THESys Lecture series de la Humboldt-Universität zu Berlin. Els incendis forestals són una de les pertorbacions més visibles i estudiades dels nostres boscos. La gestió del risc d’incendis és un dels temes més rellevants a l’hora de valorar els efectes del canvi climàtic. Els incendis forestals tenen un paper com a procés ecològic i, a la vegada, també incideixen en la funció que fan els boscos com a esmorteïdors dels efectes del canvi climàtic.

Com podem gestionar els incendis forestals? Per què els extingim de manera tant agressiva? Per què els nostre boscos cremen?

(ENGLISH) Lecture by Marc Castellnou (15/05/2014) in THESys Lecture series of Humboldt-Universität zu Berlin. Wildfires are one of the most commented and visible disturbances in our forests; wildfire risk management is a hot topic in climate change agendas. While wildfires represent an important ecological process, they also significantly impair the function of forests as a buffer to climate change.

How can we manage wildfires? Why do we fight them so aggressively? Why do our forests burn?

https://www.iri-thesys.org/events/lecture%20-series/thesys-lecture-series#wildfire

Deixa un comentari