Article Seeing beyond the smoke: the political ecology of fire in Horta de Sant Joan (Catalonia)

(CATALÀ) Les persones donem significats ben diferents al foc. Per un pastor, el foc és una eina que transforma el matollar en herba fresca pel bestiar. Un empresari de turisme rural, en canvi, hi veu la destrucció del paisatge. I pel director d’un parc natural, el foc pot ser un obstacle per l’evolució natural dels ecosistemes. Aquest article analitza la diversitat de percepcions socials sobre els incendis forestals a Catalunya a partir del cas del tràgic incendi d’Horta de Sant Joan (2009). Mostra la interacció entre les diferents percepcions socials del foc, com aquestes sovint entren en conflicte, i com d’aquest conflicte en sorgeix una nova visió basada en els principis de la resiliència. Aquesta considera que els incendis i l’ús del foc són oportunitats per crear paisatges adaptats i resistents a les pertorbacions. Finalment, l’article apunta alguns dels obstacles amb què topa el procés d’aprenentatge social en matèria d’incendis forestals. Un, la necessitat de trobar un “culpable”; l’altre, l’ús partidista dels accidents.

(CASTELLANO) El fuego puede llegar a significar cosas muy distintas. Para un pastor el fuego es una herramienta que transforma el matorral en pasto para su ganado. En cambio, un empresario de turismo rural ve en el fuego la destrucción del paisaje. El director de un parque natural puede considerar al fuego como un obstáculo para la evolución natural de los ecosistemas. Este articulo analiza la diversidad de percepciones sociales sobre los incendios forestales en Cataluña a partir del trágico incendio de Horta de Sant Joan (2009). Muestra la interacción entre las distintas percepciones sociales del fuego, como éstas a menudo entran en conflicto, y como de este conflicto surge una nueva visión basada en los principios de la resiliencia. Esta considera que los incendios y el uso del fuego son oportunidades para crear paisajes adaptados y resistentes a las perturbaciones. Finalmente, el artículo apunta algunos de los obstáculos con que choca el proceso de aprendizaje social sobre incendios forestales: la necesidad de encontrar un “culpable” y el uso partidista de los accidentes.

(ENGLISH) Fire can mean different things to different people. For a shepherd, fire is a tool to create pasture out of scrub. Instead, for a tourist entrepreneur fire means the destruction of the entire landscape. The director of a natural park  might consider fire as an obstacle for the natural evolution of ecosystems. This article analyzes the varying social visions on wildfires in Catalonia through the case of the tragic fire in Horta de Sant Joan (2009). It shows the often conflicting interaction between different social visions on wildfires and how out of this conflict a new vision based on resilience emerged. Such a new vision considers wildfires and fire use as opportunities to adapt landscapes to perturbations. Finally, the article points at some of the challenges faced by the process of social learning in wildfire prevention and extinction: the personification of blame and the partisan use of accidents.

Gonzalez-Hidalgo et al. 2014. Seeing beyond the smoke: the political ecology of fire in Horta de Sant Joan (Catalonia). Environment and Planning A 2014, volume 46, pages 1014-1031.

Deixa un comentari