Competencies professionals i Incident Command System (ICS)

(CATALÀ) La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo del Rural que impulsa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del passat mes de gener ha decidit avançar cap a la informació compartida dels incendis forestals a nivell d’estat espanyol i, el més rellevant, a fixar els estàndards comuns de formació del personal i els procediments i organització de les tasques d’extinció.

Creiem que aquesta és una aposta clau per caminar cap el que estableix al món dels incendis a nivell internacional, el d’estandaritzar les competències professionals del personal d’extinció, i el desplegament del Sistema de Comandament en una emergència basat en Incident Command System (ICS), unes línies de treball que funcionen des de fa anys als països que comparteixen recursos i s’intercanvien personal de manera habitual.

(CASTELLANO) La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo del Rural que impulsa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del pasado mes de Enero ha decidido impulsar el trabajo hacia la información compartida de los incendios forestales a nivel de estado español y, lo más novedoso, a fijar los estándares comunes de formación del personal así como los procedimientos y organización de las tareas de extinción.

Creemos que ésta es una apuesta clave para acercarnos a lo que establece el mundo internacional de los incendios forestales, el de estandarizar las competencias profesionales del personal de extinción, y el despliegue del Sistema de Mando de una emergencia basado en el Incident Command System (ICS), unas líneas de trabajo que funcionan desde hace años en los países que comparen recursos y hacen intercambios de personal más a menudo.

+ info a:

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-conferencia-sectorial-de-agricultura-y-desarrollo-rural-acuerda-la-puesta-en-marcha-de-un-sistema-de-informaci%C3%B3n-y-de-gesti%C3%B3n-com%C3%BAn-para-la-lucha/tcm7-312697-16

+ de ICS:

http://www.fema.gov/incident-command-system

Deixa un comentari