Noves Guies Operatives (Scotland Government i de la Junta Castilla y León)

(CATALÀ) Dos exemples de guies operatives per foc forestal:

–          del Govern Escocès-Riaghaltas na h-Alba (2013) per donar al seu personal d’extinció i rescat més eines per entendre i ser conscients del fenómen dels incendis forestals, valorar perills, riscs i dimensionar les respostes operatives. Va adreçat als bombers així com a la resta de participants de l’extinció del foc forestal a Escòcia.

–          del Govern de Castilla y León  (2014) per millorar el manual de formació bàsica de les esquadres forestals, amb especial èmfasi a l’eficàcia i seguretat dels treballs.

Aquests dos documents mostren com cada organització s’estructura en la lluita contra els incendis forestals d’acord amb el seu paisatge i règim de foc, i com entrenen al seu personal d’acord als reptes per gestionar l’emergència en cada escenari, un al nord i l’altre al sud d’Europa.

.

(ENGLISH) Two examples of Wildfire Operational Guidance documents:

–          from Scottish Government-Riaghaltas na h-Alba (2013) to give fire and rescue service personnel an additional understanding and awareness of the phenomenon of wildfire, and examines the hazards, risks and controls relating to Fire and Rescue Service personnel, the personnel of other agencies and members of the public at Incidents of wildfire.

–          from Junta de Castilla y León government of Spain (2014) to give fire and forestry personnel better contents and improve their training documents about operational methodologies and safety at work.

These two operational documents show how every organization fight wildfires in their region depending on their landscapes and fire regime, and how they are training their personnel to deal with each specific scenario, one in the North and the other in the South of Europe.

.

Manual de Extinción de Incendios Forestales para Cuadrillas del Centro para la Defensa contra el Fuego de la Junta de Castilla y León

Fire and Rescue Service Wildfire Operational Guidance from the Scottish Government-Riaghaltas na h-Alba

Deixa un comentari