Site icon bomberscat

Yarnell Hill Fire report

En el següent link  hi podeu trobar els informes fets sobre l’atrapament que van patir els hot shots de Granite Mountain, aquest estiu passat.

Yarnell Hill Report

Exit mobile version