Site icon bomberscat

Conclusions dels “Seminarios técnicos sobre incendios forestales”

Aquí teniu les conclusions que s’han tret dels seminaris tècnics que es van fer els dies 22,23 i 24 de maig , sobre incendis forestals a la localitat de San Fernando de Henares.

El document de les conclusions es divideix en tres apartats:

1.- Formació i capacitació: En aquest apartat es van tocar temes que feien referència al sistema de comandament, buscar una formació basada en unitats de competències, els formadors han de d’acreditar uns requisits del lloc que ocupen i noves tecnologies

2.- EPI’s:  Destacar el posicionament de totes les parts implicades en trobar un “feedback” entre els tècnics, usuaris, fabricants, etc. per a realitzar modificacions dels EPI’s a on tots els col·lectius estiguin d’acord.

3.- Sales de control: Les conclusions d’aquest apartat s’agrupen en 4 blocs. Formació i capacitació, intercanvi d’experiències, informació, maneig de la informació, seguretat i comunicacions.

Cliqueu aquí

Exit mobile version