Curs Biomassa, ús i incendis forestals (Seu d’Urgell 16-18/07/13)

Dins del marc dels cursos d’estiu de la Universitat de Lleida 2013, s’organitza aquest curs amb l’objectiu de discutir sobre la “biomassa” i “energia” dels boscos i les seves implicacions en la
prevenció d’incendis forestals. La lluita contra els incendis es troba
en una fase de canvi global i, en aquest sentit, l’ús de la biomassa
juga un paper de gran importància que cal conèixer.
A la butlleta hi ha el programa dels 3 dies: butlleta d’inscripció curs

Leave a Reply